Oakland FamilySearch Center

The Oakland FamilySearch Center is a free community resource to the Bay Area and everyone is welcome to come and use it.

Ang pinakamagandang bahagi ng serbisyong ito ay ang mga bihasa, mabait, at matulunging mga boluntaryo na sabik na tulungan ka sa pagkamit ng iyong mga layunin sa family history.

4766 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602

(510) 531-3905

Oakland FamilySearch Webpage

Oras
Monday: By appointment only
Tuesday: 10:00 AM–4:00 PM
Miyerkules–Huwebes: 10:00 AM–8:00 PM
Biyernes–Sabado: 10:00 AM–4:00 PM
Sunday: By appointment only

For more closed days and special hours, please click the link above to go to the Oakland FamilySearch Webpage.

Kung gusto mo ng appointment sa labas ng mga regular na oras o naaayon sa iyong grupo o indibidwal na mga pangangailangan, mangyaring humiling ng appointment at susuriin namin ang aming mga pagbubukas at makipag-ugnayan sa iyo.

Hanapin ang Iyong mga Ninuno

Hanapin ang Iyong mga Ninuno


Gumamit ng FamilySearch at iba pang mga website para alamin ang mga ugat ng iyong family tree at matuto nang higit pa tungkol sa iyo at sa iyong mga ninuno. Ang magiliw na mga consultant sa pananaliksik ay magagamit upang tulungan ka.

Panatilihin ang Iyong Mga Alaala

Panatilihin ang Iyong Mga Alaala


Mayroon kaming mga scanner upang i-digitize ang iyong mga dokumento, larawan, slide, at video upang mapanatili mo ang mga ito nang ligtas para sa mga susunod na henerasyon.

Sabihin ang Iyong Kwento

Sabihin ang Iyong Kwento


Ipunin ang kasaysayan ng iyong pamilya at matutulungan ka namin sa pagpapanatili ng mga kwento at alaala ng iyong pamilya.

Mga Madalas Itanong:

Libre ba ang mga serbisyo?

Yes. Consultants are available to answer your questions and provide one-on-one help. Premium websites such as Ancestry, NewspapersArchive, and many more can be used without charge on our Center computers. Scanners for digitizing photos, slides, VHS videos, audio cassette tapes, and books are available on a first-come, first-served basis.

Kailangan ko ba ng appointment?

Hindi kailangan ang mga appointment maliban kung gusto mong pumasok sa labas ng regular na oras o mayroon kang grupo. Kung gayon, mangyaring humiling ng appointment at susuriin namin ang aming mga pagbubukas at makipag-ugnayan sa iyo.

Anong kagamitan ang magagamit?

Mayroon kaming higit sa 50 mabilis at napapanahon na mga computer para buuin at ikonekta ang iyong family tree. Ang mga scanner para sa mga larawan, slide, tape, at aklat ay handa nang gamitin. Mayroon kaming walong malalaking screen ng Discovery Center na handang mag-sign in para tuklasin ang mga posibilidad ng iyong family history.

Mayroon ka bang mga kuwartong magagamit para sa mga grupo?

Oo. Mayroon kaming malaking conference room na pumuwesto sa 48 na may kakayahang projection. Mayroon din kaming maliit na silid-aralan na may kakayahan sa projection at 14 na mga computer para sa pagtuturo ng maliit na grupo. Ang paggamit ay magagamit sa pamamagitan ng appointment.

Maaari ko bang dalhin ang aking (mga) anak?

Oo. Mayroon kaming lugar ng paglalaruan ng mga bata sa loob ng saklaw ng paningin at pandinig sa lugar ng pagsasaliksik upang magawa ng mga magulang ang kanilang family history habang pinapanood ang kanilang mga anak sa malapit.

Available ba ang mga meryenda?

Oo. Mayroon kaming silid-kainan at may mabibiling meryenda.

Mayroon bang imbakan para sa mga personal na bagay?

Yes. We have lockers available for personal items during your visit to the FamilySearch Center.

Paano Gumagana ang FamilySearch?

Ang FamilySearch ay ganap na nakabatay sa iyo! Ang mga boluntaryo mula sa buong mundo ay nag-aambag ng bilyun-bilyong larawan, dokumento, at family tree para bumuo ng FamilySearch. Halina't maglibot at suportahan ang isang mahusay na layunin ng pamilya.

“Find Your Roots” in the FamilySearch Center