Halika Sumali sa Amin

Maligayang Pagdating sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Inaanyayahan kang magtipon sa amin upang kumanta ng mga himno, makinig ng mga sermon, at matuto nang higit pa tungkol sa Tagapagligtas, si Jesucristo.

Ang Simbahan ay isang kanlungan mula sa kaguluhan ng pang-araw-araw na buhay. Ang pagdalo sa mga serbisyo sa simbahan ay nagbibigay sa atin ng oras upang ituon ang pansin sa pagsamba sa Diyos at pagmamahal sa ating mga kapit-bahay. Ito ay isang spiritual recharge at isang perpektong paraan upang matulungan kaming mapanatili si Hesus sa harap at sentro sa ating buhay.

Ang mga oras at iskedyul ng serbisyo sa Simbahan ay magkakaiba-iba sa bawat kongregasyon. Gayunpaman, palagi kang makakaasa sa isang katulad na format — isang pangunahing pagpupulong para sa lahat at isa pang klase na pinaghihiwalay ng mga pangkat ng edad o pangkalahatang interes.

——– Listahan ng mga Simbahan ———

Oakland 1st Ward:

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

 Sunday Service at 1:30 PM

Oakland 7th Branch (Mandarin):

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Sunday Service at 1:30 PM

Oakland 9th Ward:

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Serbisyo sa Linggo sa 3:00 PM

Ang sangay na sangay ng Oakland (Cambodian):

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Serbisyo sa Linggo sa 9:00 AM

Oakgrove YSA Ward (Tongan edad 18-30):

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Serbisyo sa Linggo sa 11:00 AM

Oakland 12th Ward (Tongan):

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Serbisyo sa Linggo sa 10:30 AM

Ang Oakland 6th Ward (Espanyol):

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Serbisyo sa Linggo sa 00:00

Ang Oakland 4th Ward (Tongan):

-4705 Virginia Ave, Oakland, CA 94619-

Serbisyo sa Linggo sa 11:00 AM

Oakland 3rd Ward (Tongan):

-4705 Virginia Ave, Oakland, CA 94619-

Serbisyo sa Linggo sa 11:00 AM

San Leandro 1st Ward:

859 Grant Ave, San LorenzoCalifornia 94580

Serbisyo sa Linggo sa 9:00 AM

San Leandro 2nd Ward (Espanyol):

-13901 Bancroft Ave, San Leandro, CA 94578-

Serbisyo sa Linggo sa 10:00 AM

Alameda Ward:

-1201 Grand St, Alameda, CA 94501-

Serbisyo sa Linggo sa 10:00 AM

Berkeley YSA Ward (edad 18-30):

-2368 Le Conte Ave, Berkeley, CA 94709-

Serbisyo sa Linggo sa 11:00 AM

Moraga Ward:

-3776 Sa pamamagitan ng Granada, Moraga, CA 94556-

Serbisyo sa Linggo sa 10:00 AM

Maligayang Pagdating ng Lahat ng Bisita.

Ano ang aasahan

Pagpupulong sa Sakramento

Ang pangunahing pagpupulong para sa lahat ay tinatawag na pulong ng sakramento. Ang pagpupulong na ito ay binubuo ng mga awit, panalangin, at sermon (o "mga pag-uusap") na ibinibigay ng iba't ibang mga miyembro ng kongregasyon bawat linggo. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng pagpupulong ay kapag tumanggap tayo ng sakramento (o Komunyon). Dagdag pa tungkol sa sakramento >>

Musika at Mga Himno

Ang pag-awit tungkol sa Tagapagligtas at ating maraming mga pagpapala ay tumutulong sa amin na maging mas malapit sa Diyos. Ang isang tipikal na pulong ng sakramento ay magkakaroon ng tatlo o apat na mga himno na inaawit ng buong kongregasyon. Maaari ding magkaroon ng mga karagdagang numero ng musikal ng isang koro, isang maliit na pangkat, o isang soloista. Maaari mong makilala ang ilan sa mga himno tulad ng "Malapit, Diyos Ko, Sa Iyo" at "Gaano Kalaki Ka Art," ngunit may mga bago ka ring matututunan. At okay lang kung kumanta ka ng key! Itaas pa rin ang iyong boses habang sumasamba ka sa amin.

Pagpapatotoo sa Isa't Isa

Sa unang Linggo ng bawat buwan, walang mga tipikal na sermon. Sa halip, ang sinumang miyembro ng kongregasyon ay maaaring umakyat sa pulpito at ipahayag ang kanyang damdamin tungkol sa ebanghelyo. Habang nakikinig tayo sa mga karanasan ng iba at nadarama na pinupuno ng Espiritu ng Diyos ang ating mga puso, ang ating sariling mga paniniwala at paniniwala ay maaaring palakasin.

Sample Program

A sample program welcoming people to Sunday Services

Mga Klase sa Linggo

Alinman bago o pagkatapos ng pulong ng sakramento, mayroong iba't ibang iba pang mga klase na tukoy sa edad para sa mga bata at matatanda. Kung nais mong dumalo sa mga karagdagang pagpupulong na ito, magtanong sa isang tao sa simbahan, at magiging masaya sila na tulungan kang makita ang tamang silid aralan.

Mga Madalas Itanong

Ano ang dapat kong isuot?

Malugod kang magsuot ng anumang katamtamang damit na sa tingin mo ay komportable ka. Ngunit para malaman mo, ang karamihan sa mga kalalakihan ay nagsusuot ng suit, isport na amerikana, at kamiseta at kurbatang, at ang mga kababaihan ay nagsusuot ng mga damit o palda. Karaniwan ding nagbibihis ang mga bata.

Masisiyahan ba ako sa pagdalo nang mag-isa?

Inaasahan namin na hindi. Marami sa ating mga miyembro ang nagsisimba sa kanilang lingguhan bawat linggo. Gayunpaman, kung nais mong may isang taong dumalo sa iyo sa kauna-unahang pagkakataon, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa mga misyonero o sa obispo ng ward pagdating mo at mahahanap ka nila ng isang kaibigan na makakasama. Palaging mahirap maging bago, anuman ang sitwasyon, ngunit sa paglaon ay makikilala mo ang ibang mga kasapi at higit na mapalagay sa bahay.

Malalaman ba ng lahat na ako ay isang bisita?

Marahil ay depende ito sa laki ng sangay o kongregasyon na iyong binibisita. Ang ilang mga kongregasyon ay napakalaki (hanggang sa 600 mga miyembro) na ang mga regular na miyembro nito ay maaaring o hindi maaaring mapagtanto na ikaw ay isang bisita. Ang iba ay napakaliit na ang lahat ng mga miyembro ay kilala ang bawat isa at tiyak na makikilala at tatanggapin ang isang bagong dating.

Kailangan ko bang magbigay ng pera?

Hindi. Hindi kami humihingi ng mga donasyon o pumasa sa isang plato.

Kailangan ba akong sumali?

Hindi. Hindi kinakailangang lumahok ang mga bisita sa anumang paraan. Maaari ka lamang umupo at masiyahan sa serbisyo.

Gaano katagal ang simbahan?

Ang aming pangunahing serbisyo sa pagsamba sa pamilya ay tinatawag na pulong ng sakramento. Gaganapin ito sa aming mga chapel tuwing Linggo at tumatagal ng humigit-kumulang isang oras. Malugod kang darating na mag-isa o dalhin ang iyong pamilya; ang mga bata ay naroroon sa halos lahat ng ating mga kongregasyon.

Ano ang nangyayari sa pulong ng sakramento?

Inaawit namin ang mga himno (ibinigay ang mga hymnbook). Ang mga miyembro ng simbahan ay nagsasabi ng panimulang at pagtatapos ng mga panalangin. Nakikisalo tayo sa sakramento (komunyon), na binubuo ng inihandang tinapay at tubig, na pinagpala at ipinasa sa mga miyembro ng kongregasyon ng mga mayhawak ng pagkasaserdote. At nakikinig kami sa dalawa o higit pang mga nagsasalita na karaniwang mga miyembro ng kongregasyon.

Maaaring magulat ka na wala kaming iisang pastor o mangangaral. Mayroon kaming isang walang bayad na obispo na namuno sa bawat kongregasyon (tinatawag na ward).

Mayroon bang ibang mga pagpupulong sa Linggo?

Bago o pagkatapos ng miting ng sakramento mayroong iba't ibang mga pagpupulong na angkop sa edad na maaaring dumalo ka at ang iyong mga anak. Kung nais mong dumalo sa mga karagdagang pagpupulong na ito, magtanong sa isang tao para sa mga direksyon. Kung hindi nila alam, mahahanap nila ang isang tao na may alam.

Halika Sumamba Sa Amin!

4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602

(510) 328-0044

Inimbitahan ang mga Bisita. Libreng Paradahan.