Matagumpay mong na-book ang iyong tour sa Temple Hill! Makakatanggap ka ng email na may link ng Zoom at imbitasyon sa Google Calendar sa ilang sandali.

Paano Sumali Sa Zoom

Dapat kang magpadala ng dalawang email, isa pagkatapos ng iyong kumpirmasyon, at isa pa bago ang kaganapan. Sa loob ng mga email na ito ay ang mga link ng Zoom meeting para sa paglilibot, mag-click sa link sa iyong tinukoy na oras, at dapat ay mayroon kang access sa pulong.

Pakitingnan na ikaw ay spam folder kung nahihirapan kang hanapin ang mga email.


Paano Magkansela at Mag-reschedule

Mangyaring ipaalam sa amin kung kailangan mong kanselahin ang aming muling pag-iskedyul. Naiintindihan namin na may mga bagay na darating na hindi inaasahan. Kung kailangan mo, mangyaring mag-reschedule para sa isang oras na mas mahusay para sa iyo gamit ang mga link na ipinadala sa iyo sa email ng kumpirmasyon.


Mangyaring Mag-iwan sa Amin ng Isang Pagsusuri

Salamat sa pagpili sa Oakland Temple Virtual Tour. Umaasa kami na masiyahan ka sa iyong karanasan at mangyaring isaalang-alang ang pag-iwan ng 5-star na review sa TripAdvisor, Yelp, at Google.

TripAdvisor
Yelp
Google