Oakland Temple Hill Relief Sculpture ng Mga Disipulo ni Kristo

Iwanan ang iyong puna