Kasaysayan ng Oakland Temple

Makikita sa magandang Oakland Hills, ang Oakland Temple ay isinasaalang-alang ng marami na ang Beacon of the Bay. Tinutukoy ito ng iba bilang Crown Jewel ng East Bay. Ang kagandahan nito ay makikita mula sa milya ang layo. Ang templo ay nakatayo bilang isang beacon ng pag-asa, isang pamantayan ng katotohanan, at isang mapagkukunan ng lakas para sa mga residente sa lugar.

Ang Oakland Temple ay itinalaga noong Nobyembre 17, 1964 ni Pangulong David O. McKay. Ang templo ay ang pangalawa sa California (kasunod ng Los Angeles California Temple), at ang ika-13 sa buong mundo. Ang templo ay kasalukuyang naglilingkod sa mga Banal sa mga Huling Araw sa Bay Area ng Hilagang California. Sa kasalukuyan ay may higit sa 200 mga templo na tumatakbo, inanunsyo o isinasaayos sa buong mundo.

Maagang Mga Settler

Ang kasaysayan ng Oakland Temple ay nagbabalik sa mga maagang naninirahan sa Mormon na dumating sa California noong 1840's. Ang unang pangkat ng mga miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay dumating sa pamamagitan ng paglalayag na barko sa Yerba Buena (San Francisco) noong Hulyo 1846. 238 kababaihan, kalalakihan at bata ang bumaba mula sa Ship Brooklyn kasunod ng anim na buwan na paglalakbay mula sa New York Ang Lungsod, sa paligid ng Cape Horn sa ilalim ng Timog Amerika, hanggang sa Hawaii, pagkatapos ay makarating sa Yerba Buena sa isang pangkaraniwang ulap ng araw ng tag-init.

Kaagad pagkarating sa California, itinatag ng mga naninirahan ang unang pahayagan, ang unang paaralan, ang unang silid aklatan at ang unang bangko sa California. Ang mga naninirahan ay naglatag ng pundasyon para sa isang ekonomiya na nakabatay sa pagsasaka, industriya at komersyo sa Hilagang California. Simula noong 1848 sila ay naging isang mahalagang mapagkukunan ng mga kalakal, panustos at serbisyo para sa mga minero ng ginto na dumating sa California kasunod ng pagtuklas ng ginto sa Coloma noong Enero 1848.

Ang tahimik na nayon ng Yerba Buena ay mabilis na nabago sa buhay na buhay na lungsod ng San Francisco. Marami sa mga maagang naninirahan ay napunta sa Bay upang magtaguyod ng mga tirahan at bukid sa East Bay, kabilang ang Oakland, Fremont at Union City, pati na rin ang mga lugar sa Central Valley.

Propesiya at Paningin

Sa isang liham na isinulat noong 1847 ni Brigham Young, ang propetang kamakailan lamang ay namuno ng isang paglipat ng mga miyembro ng Simbahan mula sa Nauvoo, Illinois hanggang sa Lungsod ng Salt Lake, Utah upang maitaguyod ang punong tanggapan ng Simbahan doon, nakita na: "Sa proseso ng oras , ang baybayin ng Pasipiko ay maaaring mapansin mula sa Temple of the Lord ”. Ito ay isang matapang na pahayag dahil sinimulan lamang nila ang pagtatayo ng Salt Lake City Temple sa Utah, na tumagal ng 40 taon upang makumpleto.

Noong 1924, si Elder George Albert Smith, noon ay isang Apostol ng Simbahan, ay bumibisita sa isang lokal na pinuno ng simbahan sa bubong na terasa ng isang hotel na tinatanaw ang San Francisco Bay.

Ayon sa aklat ni Chad S. Hawkins, "The First 100 Temples," si Elder Smith "ay tumigil sa pagsasalita at ilang minuto ay tumingin ng mabuti sa mga burol sa itaas ng Oakland" bago muling kausapin ang kaibigang si W. Aird MacDonald, sumulat si Hawkins.

"Kapatid MacDonald, halos nakikita ko sa pangitain ang isang puting templo ng Panginoon na nasa taas ng mga burol na iyon, isang bandila sa lahat ng mga manlalakbay sa buong mundo habang naglalayag sila sa Golden Gate patungo sa kahanga-hangang daungan na ito," sabi ng hinaharap na pangulo ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. "Isang dakilang puting templo ng Panginoon ang paparangalan sa mga burol na iyon, isang maluwalhating watawat sa mga bansa, upang tanggapin ang mga anak ng ating Ama sa kanilang pagbisita sa dakilang lungsod."

Lokasyon

Noong 1930s, isang komite ng mga lokal na pinuno ng Simbahan na pinamumunuan ni Eugene Hilton ay naghangad na makilala ang isang angkop na lupain kung saan magtatayo ng isang templo. Tiningnan ng komite ang iba't ibang mga lugar sa lugar ng Oakland, ngunit nakatuon sa isang paunang 14.5 acre site kung saan matatagpuan ang Oakland Temple ngayon.

Ang Pangulo ng Simbahan, si David O. McKay, ay bumisita sa lugar noong 1942 at kinumpirma na ang templo ay dapat itayo roon. Pinahintulutan niya ang mga lokal na pinuno na bumili ng lupa. Sa susunod na maraming taon, ang paunang 14.5 acre plot ay binili, at karagdagang mga katabing parsela ang nakuha, na gumawa ng kabuuang 18.3 ektarya.

Ang mga unang gusali sa bagong nakuha na lupa ay isang kapilya, isang awditoryum at isang malaking cultural hall, na tinawag na Inter-Stake Center (ISC). Ang groundbreaking para sa ISC ay naganap noong Hulyo 1957. Natapos ito noong 1959.

Pagbuo ng Templo

Di-nagtagal pagkatapos nito, noong Disyembre 1960, inihayag ni David O. McKay ang mga plano na itatayo ang Oakland Temple. Ito ay magiging isang malaking templo: 95,000 square square. Si O. Leslie Stone ay pinili upang pamunuan ang isang komite upang pangasiwaan ang pagtatayo ng Templo. Ang groundbreaking para sa templo ay naganap noong Mayo 26, 1962. Ang Oakland Temple ay dinisenyo ng arkitekto na si Harold W. Burton. Ang mga lokal na miyembro ng Simbahan ay tumulong sa pagtustos ng mga pondo at kalakal para sa konstruksyon.

Ang mga miyembro ng lokal na simbahan ay tinawag upang makalikom ng pondo para sa proyektong pagbuo at nag-ambag ng 40 porsyento ng mga gastos. Nag-quarried sa Raymond, California (isang tatlong oras na biyahe mula sa Oakland), ginamit ang puting granite ng Sierra upang harapin ang pinalakas na kongkreto.

Ang mga malalaking panel na may bigat na dalawang tonelada ay naglalarawan ng ministeryo ni Cristo sa Banal na Lupa at Amerika, na pinalamutian ng pandekorasyon sa mukha ng Hilaga at Timog ng templo. Ang mga 35-paa na sculpted panel na ito ay isang hamon na ilakip dahil humiling ang artist na walang mga drill na butas na metal na tumagos sa mga frieze.

Ginagawa ang sagabal na isang bagay ng pagdarasal, ang arkitekto ay nakaupo sa likuran ng pangunahing klase ng kanyang anak na babae at naisip ang isang sling pulley system na malulutas ang problema sa pagkakabit ng mga frieze. Nagpapasalamat sa malambing na awa ng Diyos sa pagbibigay ng sagot, nakatuon ang arkitekto na huwag gamitin ang proseso para sa kanyang kita sa pananalapi sa mga susunod na proyekto.

Ang Oakland Temple ay nakumpleto noong Setyembre 27, 1964. Ang gusali ay maraming elemento na may inspirasyon sa Asya na kinakatawan sa istraktura ng gusali kasama ang panloob na disenyo.

Ang mga templo ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay naiiba sa mga chapel kung saan ang mga miyembro ay nagtitipon para sa pagsamba sa Linggo. Ang isang templo ay itinuturing na isang "bahay ng Panginoon," kung saan ang mga aral ni Cristo ay muling pinagtibay sa pamamagitan ng mga sagradong ordenansa na pinag-iisa ang mga pamilya hanggang sa walang hanggan. Sa loob, ang mga miyembro ay natututo nang higit pa tungkol sa layunin ng buhay at gumawa ng mga tipan na paglingkuran si Jesucristo at mahalin ang ating mga kapit-bahay.

Bukas na bahay

Bago ang pagtatalaga noong 1964, ang mga pampublikong bukas na bahay ng bagong itinayo na Templo ay ginanap sa loob ng limang linggong panahon. Halos 400,000 katao ang naglibot sa Templo sa panahon ng open house.

Pag-aalay noong 1964

Sa huling bahagi ng tag-araw 1964 Si David O. McKay ay naghirap ng isang matinding stroke na pinahina ang kanyang kakayahang maglakad at magsalita. Gayunpaman, nais niyang dumalo sa pag-aalay ng Templo ng Oakland. Sa kabila ng mga reserbasyon mula sa kanyang pamilya at manggagamot, dinala nila ang Propeta sa isang wheelchair patungo sa unang serbisyo ng paglalaan, na ginanap sa celestial room ng Oakland Temple noong Nobyembre 17, 1964. Nang magsisimula na ang serbisyo, si David O. McKay , sa sorpresa ng lahat ng dumalo, himalang gumising mula sa kanyang wheelchair, lumakad patungo sa plataporma, at nagbigay ng isang malakas at nakakainspek na panalangin ng pag-aalay:

"Iniaalay namin ito sa Iyo, kasama ang lahat na nauugnay dito, bilang isang bahay ng panalangin, isang bahay ng papuri, isang bahay ng pagsamba, isang bahay ng inspirasyon at pakikipag-isa sa Iyo ....

“Iniaalay namin ang mga batayan na kinatatayuan ng templo, at kung saan ito napapalibutan; ang mga lakad, pandekorasyon na kama, mga puno, halaman, bulaklak, at palumpong na tumutubo sa lupa; sila ay mamukadkad at mamukadkad at maging labis na maganda at mabango, at nawa ang Iyong Espiritu ay tumira sa gitna nito, upang ang balangkas na ito ng lupa ay maging isang lugar ng kapahingahan at kapayapaan para sa banal na pagninilay at inspiradong kaisipan. . . .

"Sanhi, O Panginoon, na kahit ang mga taong dumadaan sa bakuran, o tignan ang templo mula sa malayo, ay maaaring mag-angat ng kanilang mga mata mula sa mga umuusbong na mga bagay ng masidhing buhay at tumingin sa Iyo at sa Iyong pagbibigay."

Beacon sa Bay

"Isang kalahating siglo pagkatapos ng pag-aalay nito, ang Oakland California Temple ay patuloy na tumatayo bilang isang beacon at spiritual lighthouse sa ibabaw ng San Francisco Bay," sabi ni Jay Pimentel, isang miyembro ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na nakatira sa malapit Lungsod ng Alameda.

"Palagi kong pinahalagahan ang templong ito bilang isang malaking pagpapala," sabi ni Pimentel, na nagsilbi bilang pangulo ng San Leandro California Stake. "Ito ay isang beacon sa burol, at marami ang nakaguhit doon."

"Ang mga tao ay naaakit, hindi lamang sa kagandahan ng lugar na ito. May nararamdaman ka pagdating sa bakuran ng templo, ”sabi ni Elder Bednar. "At sa gayon, maaaring hindi nila alam kung ano iyon, ngunit tiyak na gusto nila ito. Ito ay higit pa sa isang magandang larawan. Mayroong isang espiritu na sumasama sa lugar na ito, at ang mga hindi sa aming pananampalataya ay napakalakas na humantong doon. "

Sa paglipas ng mga taon, ang templo ay sarado minsan para sa mas maliit na mga proyekto sa pagsasaayos.

Rededication sa 2019

Noong Pebrero 2018 ang Oakland Temple ay nagsara para sa malaking pagsasaayos. Ang gawaing iyon ay natapos noong Mayo 2019 nang ang Oakland Temple ay muling bukas para sa tatlong linggo para sa mga pampublikong paglilibot, ang unang pagkakataon na naimbitahan ang publiko sa loob ng Oakland Temple mula pa noong 1964.

"Manghang-mangha ako sa ganda ng nagawa sa pagpapanumbalik ng Oakland Temple," sabi ni Pangulong Oaks. "Ano ang narito sa isang kapansin-pansin na bahay ng Panginoon sa kalidad ng arkitektura, sa kalidad ng lahat ng pagtatapos ng iba't ibang mga silid at sa kagandahang pangkalahatang. Ito ay kamangha-mangha, at binibigyang diin ito ng labis na magandang orihinal na sining na naidagdag sa panahon ng pagpapanumbalik. "

Ang Oakland California Temple, ay itinalaga noong Linggo, Hunyo 16, 2019 sa tatlong sesyon ni Pangulong Dallin H. Oaks, unang tagapayo sa Unang Panguluhan ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

Sumali kay Pangulong Oaks, ang kanyang asawa, si Sister Kristen Oaks; Si Elder David A. Bednar ng Korum ng Labindalawang Apostol at ang kanyang asawa, si Sister Susan Bednar; at Elder Kevin W. Pearson, isang General Authority Seventy at pangulo ng California Area ng Simbahan, at ang kanyang asawang si Sister June Pearson.

Naroroon din si Elder Bednar sa mga serbisyo sa pagtatalaga ng orihinal na Oakland Temple noong Nobyembre 1964 bilang labindalawang taong gulang na lalaki.

Ang mga sesyon ng Oakland ay kabilang sa unang pagtatalaga ng Simbahan at muling pag-alay upang magtampok ng mga nagsasalita ng kabataan.

Bilang bahagi ng pagdiriwang ng muling pagdedikasyon, halos 3,000 mga kabataang lalaki at kababaihan mula sa buong baybayin ang sumama para sa isang espesyal na debosyonal noong gabi bago ang muling pagdedikula ng Hunyo 16 ng Oakland California Temple. Ang ilang kabataan ay nagsimulang pumila sa ganap na 8:30 ng umaga sa pag-asang pagsisimula ng debosyonal ng 7 pm. Ipinagdiwang ng debosyonal ang muling pagdedicate ng templo at pag-alam ng higit pa tungkol kay Jesucristo.

Temple Hill

Ang Oakland Temple at mga kaugnay na gusali ay naging kilala bilang Temple Hill. Kasama sa Temple Hill ang Oakland Temple, Inter-Stake Center (ISC), Visitors 'Center, Family History Library, at iba pang mga organisasyon na gumagamit ng gusaling matatagpuan sa mga bakuran ng templo.

Karagdagang Mga Mapagkukunan