Ngayong panahon ng Pasko, tulungan kaming liwanagin ang look at ang mundo nang may pagmamahal habang tinatanggap namin ang Giving Machines sa Oakland. Ang Giving Machines ay nasa Temple Hill mula Nobyembre 23 – Enero 3, sa harap ng auditorium. Ang pagbabalik sa komunidad ay hindi naging napakasimple, kasingdali ng pagbili ng candy bar mula sa isang vending machine.

Paano Ito Gumagana

Giving Machine Icon

Pumili ng makina

Ang bawat makina ay nag-aalok ng magkaparehong seleksyon ng mga item na kumakatawan sa pandaigdigan at lokal na mga organisasyon na gumagawa ng mabuti.

Items Icon

Gawin ang iyong pagpili

Maaari kang magdagdag ng ilang item na gusto mong i-donate gamit ang touch screen na “shopping cart,” hanggang sa kabuuang $1,500.

Credit Card Icon

I-swipe ang iyong card

Ang bawat makina ay tumatanggap ng mga credit card at mga pagbabayad sa mobile. Paumanhin, walang cash o credit card chips.

Receipt Icon

Kolektahin ang iyong resibo

Maglagay ng numero ng telepono o email address para makatanggap ng digital na resibo. 100% ng iyong donasyon ay mapupunta sa naaangkop na kawanggawa.

Lokasyon

Ang Giving Machines ay matatagpuan sa Oakland Temple Hill sa harap ng Temple Hill Auditorium, sa tapat lamang ng Visitors' Center. Libre ang paradahan. Mag-click dito para sa mga direksyon.

Kilalanin ang Charities

George Mark
Tri Valley
ECAP
CWS (1)
UNICEF (1)
WaterAid

Tungkol sa Giving Machine

Ang Giving Machines ay nagbibigay ng paraan para sa mga tao na mabilis at madaling tumulong sa mga nangangailangan at gawing mas makabuluhan ang Pasko para sa kanilang sarili—at sa hindi mabilang na iba pa.

Isipin na i-swipe ang iyong credit card sa isang vending machine—ngunit sa halip na bumili ka ng candy bar para sa iyong sarili, bibili ka ng manok para sa isang pamilya sa isang third-world na bansa. O mga pajama para sa isang bata sa Bay Area. O isang pagkain para sa isang pamilyang nangangailangan. O 100 pagkain para sa iyong lokal na bangko ng pagkain. Gamit ang #LightTheWorld Giving Machines, iyon mismo ang nangyayari.

Sa taong ito, iniimbitahan namin kayo na hayaan ang inyong liwanag—at ang Kanyang liwanag—na sumikat nang maliwanag.

Mga Madalas Itanong

Ano ang Light the World Giving Machines?

Ang mga vending machine kung saan ang pag-donate sa isang kawanggawa na iyong pinili ay kasingdali ng pagbili ng isang candy bar.

Paano sila gumagana?

Magpasok ng credit o debit card at pumili ng isa o higit pang mga item mula sa vending machine. Ang isang Styrofoam card na may larawan ng item na iyong binili ay bababa sa ilalim ng makina, na nagpapahiwatig ng pagbili na iyong ginawa.

Paano ako magbabayad?

Tinatanggap ng Giving Machines ang lahat ng pangunahing credit card at debit card sa US – tulad ng isang regular na vending machine. Gayunpaman, hindi ito tumatanggap ng cash.

Nasaan ang mga makina?

Ang Giving Machines ay matatagpuan sa Oakland Temple Hill sa harap ng Temple Hill Auditorium, sa tapat lamang ng Visitors' Center. Libre ang paradahan.

Kailan sila bukas?

Ang mga makina ay bukas 9:00am – 9:00pm, mula Nobyembre 23 – Enero 3.

Maaari ba akong bumili sa ngalan ng ibang tao? Paano ko maaabisuhan ang tatanggap ng isang item na binili sa ngalan niya?

Kapag naghahanap ka ng tamang regalo para sa isang taong mayroon ng lahat, bakit hindi pag-isipang bumili ng isang bagay para sa isang taong nangangailangan ng lahat? Para sa isang pagbili ng higit sa $25, ipakita ang iyong electronic na resibo sa isang boluntaryo sa Giving Machines upang makakuha ng Light the World card upang maabisuhan mo ang iyong tatanggap ng regalong binili mo sa kanyang pangalan.

Anong mga kawanggawa ang maaari kong i-donate sa Giving Machines?

Pumili mula sa 3 lokal na kawanggawa at 3 pandaigdigang kawanggawa:

Emeryville Citizens Assistance Program – Magbigay ng pagkain, kagamitan sa bahay, pangangalaga at pakikiramay sa mga nangangailangan sa Emeryville, California at sa mga nakapaligid na komunidad ng Bay Area.

George Mark Children's House – Pag-aalaga at kaginhawaan ng buhay para sa mga bata at kanilang pamilya.

Tri-Valley Haven – Isang mahalagang organisasyon ng komunidad na naglilingkod sa mga matatanda at bata na nakaranas ng karahasan sa tahanan, sekswal na pag-atake, o kawalan ng tirahan.

WaterAid – Pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng pagpapabuti ng access sa malinis na tubig, kalinisan at kalinisan sa pinakamahihirap na komunidad sa mundo.

CWS Global – Pagpapakain sa nagugutom at pagtulong sa mga mahihina sa buong mundo.

UNICEF – Pag-save at pagprotekta sa mga pinaka-mahina na bata sa mundo.

Ano ang maibibigay ko?

Maaari kang pumili mula sa iba't ibang mga item mula sa mga pajama para sa mga batang nangangailangan hanggang sa isang pagkain para sa isang pamilya hanggang sa dalawang inahing manok at isang tandang para sa isang pamilya sa isang umuunlad na bansa. Pindutin dito upang makita ang mga opsyon na pinili ng bawat kawanggawa, batay sa mataas na priyoridad na mga pangangailangan na natukoy nila para sa mga populasyon na kanilang pinaglilingkuran.

Magkano ang maibibigay ko?

Ang mga item sa Oakland Giving Machines ay mula $5 hanggang $300.

Bakit mag-donate sa isang Giving Machine sa halip na sa ibang paraan?

At a Light the World Giving Machine, lahat ng iyong donasyon – 100% – ay umaabot sa mga taong pinaglilingkuran. Ang mga overhead na gastos para sa mga makina, mga bayarin sa credit card, at mga bayarin sa pangangasiwa para sa itinalagang kawanggawa ay saklaw ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

Ikaw at ang iyong pamilya at mga kaibigan ay makikita at mapipili kung ano ang ibibigay.
Mag-selfie habang nandoon ka at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya habang tumutulong ka sa #LightTheWorld!

Mababawas ba sa buwis ang aking donasyon?

Ang mga donasyon ay karapat-dapat para sa mga bawas sa buwis. Ang mga electronic na resibo ay magiging available sa pamamagitan ng text o email.

Kabuuan ng Global Donation 2019

Sa loob ng 54 na araw, bukas-palad na sumuporta ang mga tao sa 45 iba't ibang charity at 228 natatanging item at serbisyo sa pamamagitan ng Giving Machines noong 2019. Narito ang isang maliit na snap shot ng epekto ng mga donasyong ito.

Mga manok

93,018

Mga pagkain

2,526,600

Mga bakuna

1,513,200

Mga Damit

12,709

Mga Kagamitan sa Paaralan

62,058

Salamin

11,485

tlTagalog