Inaasahang Damit

Subukan mo lang na magmukhang maganda. Maligayang pagdating sa anumang mga damit na sa tingin mo ay komportable basta't ang mga ito ay mahinhin at hindi inilalantad.

Kailangan ang mga shirt at sapatos.

Makakakita ka ng mga lalaking nagsusuot ng suit o button-up shirt at kurbatang, karaniwang nagsusuot ng damit o palda ang mga kababaihan. Ang mga taong ito ay karaniwang miyembro ng Simbahan na pumupunta sa loob ng Templo o dumadalo sa isang aktibidad ng simbahan.

Inaasahang pag-uugali

Ang bakuran ng Temple Hill ay itinuturing na sagrado at dapat tratuhin ng ganoon. Mangyaring maging magalang sa mga hardin, gusali, at mga tao.

Pangkalahatang Mga Patnubay:

  • Iwasan ang nakakasakit o hindi naaangkop na wika. Maging mabait at magalang sa iba. Iwasan ang anumang mga krudo na komento o parirala. Ang isang mabuting tuntunin ng hinlalaki ay upang mapanatili ang rating ng iyong wika PG.
  • Ang mga hardinero ay nagbigay ng maraming pagsisikap upang mapanatili ang malinis na bakuran at maganda ang hitsura. Mangyaring huwag mag-iwan ng anumang basura o yapakan ang mga bulaklak.
  • Walang skateboarding, mahabang pagsakay, o rollerblading sa mga bakuran ng Temple Hill.
  • Malugod kang kumuha ng mga larawan at video. Mangyaring maging magalang sa iba kapag kumukuha ng mga larawan at igalang ang kanilang privacy. Humingi ng pahintulot bago kumuha ng mga larawan ng ibang tao.
  • Iwasang sumigaw o sumigaw. Ang bakuran ng Temple Hill ay isang lugar ng kapayapaan at pagninilay. Maaari kang makipag-usap nang malaya, ngunit maging maingat sa mga nasa paligid mo na darating upang tamasahin ang Espiritu ng mga bakuran.