Pasko ng Pagkabuhay sa Temple Hill

Ipagdiwang ang Pasko ng Pagkabuhay sa Temple Hill— alinman sa virtual, o nang personal! Ngayong weekend ay magsisimula sa isang espesyal na virtual na Easter Devotional at magtatapos sa pinakaaabangang virtual na pagtatanghal ng “Jesus, My Savior,” mula sa Temple Hill Choir and Symphony. Namumulaklak na ang mga tulips! Bilang bahagi ng iyong mga aktibidad sa Pasko ng Pagkabuhay, bumisita nang personal at tamasahin ang magagandang hanay ng mga Spring tulips sa bakuran ng Oakland Temple.

Mga Virtual na Kaganapan at Pagganap

templetoursAsset 10

Abril 3

9 AM – Sabado ng Umaga na Sesyon ng Pangkalahatang Kumperensya

1 PM – Saturday Afternoon Session ng General Conference

8 PM - Jesus na Aking Tagapagligtas na Pagganap

Abril 4

9 AM – Sunday Morning Session ng General Conference

1 PM – Sunday Afternoon Session ng General Conference

5 PM – Jesus na Aking Tagapagligtas na Pagganap

7 PM - Jesus na Aking Tagapagligtas na Pagganap

Mga Oras ng Pasko ng Pagkabuhay

4770 Lincoln Ave, Oakland, CA 94602
(510) 328-0044

Lunes – Linggo: 1:00 PM – 8:00 PM

Libreng Paradahan. Sarado ang Lahat ng Gusali.