Churches Near Me

Malugod na dumadalo ang lahat sa aming mga serbisyong Kristiyano. Ang Iglesya ay isang oras upang ituon ang pansin sa pagsamba sa Diyos at pagmamahal sa ating mga kapit-bahay.

Inaanyayahan kang magtipon sa amin upang kumanta ng mga himno, makinig ng mga sermon, at matuto nang higit pa tungkol sa Tagapagligtas, si Jesucristo. Ang mga serbisyo sa pagsamba ay magagamit sa 5+ mga wika.

——– List of Churches ———

San Leandro 1st Ward:

-13901 Bancroft Ave, San Leandro, CA 94578-

Sunday Service at 10:00 AM

San Leandro 2nd Ward (Spanish):

-13901 Bancroft Ave, San Leandro, CA 94578-

Sunday  Service at 1:00 PM

Alameda Ward:

-1201 Grand St, Alameda, CA 94501-

Sunday Service at 10:00 AM

Berkeley YSA Ward (ages 18-30):

-2368 Le Conte Ave, Berkeley, CA 94709-

Sunday Service at 11:00 AM

Moraga Ward:

-3776 Via Granada, Moraga, CA 94556-

Sunday Service at 10:00 AM

Oakland 3rd Ward (Tongan):

-4705 Virginia Ave, Oakland, CA 94619-

Sunday Service at  1:00 PM

Oakland 4th Ward (Tongan):

-4705 Virginia Ave, Oakland, CA 94619-

Sundays Service at 10:00 AM

Oakland 1st Ward:

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

 Sunday Service at 9:00 AM

Oakland 12th Ward (Tongan):

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Sunday Service at 1:00 PM

Oakland 7th Branch (Mandarin):

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Sunday Service at 10:30 AM

Oakland 9th Ward:

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Sunday Service at 10:30 AM

Oakland 10th Branch (Cambodian):

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Sunday Service at 12:00 PM

Oakgrove YSA Ward (Tongan ages 18-30):

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Sunday Service at 12:00 PM

Oakland 6th Ward (Spanish):

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Sunday Service at 3:00 PM

Pagsamba sa Linggo

Everyone is welcome to attend our Christian Sunday Services. Church is a refuge from the chaos of everyday life. Attending church services gives us time to focus on worshipping God and loving our neighbors. It’s a spiritual recharge and a perfect way to help us keep Jesus front and center in our lives.

Mga Aktibidad ng Kabataan

Ang mga kabataang lalaki at kababaihan na edad 12–17 ay may kani-kanilang klase sa Sunday School sa panahon ng simbahan. Isang gabi sa isang linggo, nagkikita sila para sa mga aktibidad tulad ng hiking, mga kaganapan sa palakasan, mga proyekto sa serbisyo, at mga aralin sa mga kasanayan sa buhay. Mayroon din silang mga sayaw ilang beses sa isang taon.