Mga Simbahan na Malapit sa Akin

Malugod na dumadalo ang lahat sa aming mga serbisyong Kristiyano. Ang Iglesya ay isang oras upang ituon ang pansin sa pagsamba sa Diyos at pagmamahal sa ating mga kapit-bahay.

Inaanyayahan kang magtipon sa amin upang kumanta ng mga himno, makinig ng mga sermon, at matuto nang higit pa tungkol sa Tagapagligtas, si Jesucristo. Ang mga serbisyo sa pagsamba ay magagamit sa 5+ mga wika.

——– Listahan ng mga Simbahan ———

San Leandro 1st Ward:

-13901 Bancroft Ave, San Leandro, CA 94578-

Serbisyo sa Linggo sa 10:00 AM

San Leandro 2nd Ward (Espanyol):

-13901 Bancroft Ave, San Leandro, CA 94578-

Serbisyo sa Linggo ng 1:00 PM

Alameda Ward:

-1201 Grand St, Alameda, CA 94501-

Serbisyo sa Linggo sa 10:00 AM

Berkeley YSA Ward (edad 18-30):

-2368 Le Conte Ave, Berkeley, CA 94709-

Serbisyo sa Linggo sa 11:00 AM

Moraga Ward:

-3776 Sa pamamagitan ng Granada, Moraga, CA 94556-

Serbisyo sa Linggo sa 10:00 AM

Oakland 3rd Ward (Tongan):

-4705 Virginia Ave, Oakland, CA 94619-

Serbisyo sa Linggo ng 1:00 PM

Ang Oakland 4th Ward (Tongan):

-4705 Virginia Ave, Oakland, CA 94619-

Serbisyo ng Linggo sa 10:00 AM

Oakland 1st Ward:

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

 Serbisyo sa Linggo sa 9:00 AM

Oakland 12th Ward (Tongan):

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Serbisyo sa Linggo ng 1:00 PM

Oakland 7th Branch (Mandarin):

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Serbisyo sa Linggo sa 10:30 AM

Oakland 9th Ward:

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Serbisyo sa Linggo sa 10:30 AM

Ang sangay na sangay ng Oakland (Cambodian):

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Serbisyo sa Linggo sa 00:00

Oakgrove YSA Ward (Tongan edad 18-30):

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Serbisyo sa Linggo sa 00:00

Ang Oakland 6th Ward (Espanyol):

-4780 Lincoln Avenue, Oakland, CA 94602-

Serbisyo sa Linggo sa 3:00 PM

Pagsamba sa Linggo

Ang lahat ay malugod na dumalo sa aming Christian Sunday Services. Ang Simbahan ay isang kanlungan mula sa kaguluhan ng pang-araw-araw na buhay. Ang pagdalo sa mga serbisyo sa simbahan ay nagbibigay sa atin ng oras upang ituon ang pansin sa pagsamba sa Diyos at pagmamahal sa ating mga kapit-bahay. Ito ay isang spiritual recharge at isang perpektong paraan upang matulungan kaming mapanatili si Hesus sa harap at sentro sa ating buhay.

Mga Aktibidad ng Kabataan

Ang mga kabataang lalaki at kababaihan na edad 12–17 ay may kani-kanilang klase sa Sunday School sa panahon ng simbahan. Isang gabi sa isang linggo, nagkikita sila para sa mga aktibidad tulad ng hiking, mga kaganapan sa palakasan, mga proyekto sa serbisyo, at mga aralin sa mga kasanayan sa buhay. Mayroon din silang mga sayaw ilang beses sa isang taon.

Mga Kaganapan sa Temple Hill

Auditions! Classic Broadway Musical Favorites
4780 Lincoln Ave
Oakland, CA 94602 Estados Unidos
, 2024-05-18 12:00 hapon
Greater Bay Area YSA Conference
4780 Lincoln Avenue
Oakland, CA Estados Unidos
, 2024-05-10 12:00 umaga
HistoryGeo | April 30, 11:00 AM
4766 Lincoln Ave
Oakland, CA 94602 Estados Unidos
, 2024-04-30 11:00 umaga