Mga Bisita 'Center

Nagtatampok ang Visitors 'Center ng malinis na banyo, sining, at mga exhibit. Sasalubong ka ng aming mabait at kapaki-pakinabang na mga gabay sa paglalakbay ng misyonero.

0
10894

Templo ng Oakland

Ang Oakland Temple ay ang tuktok ng Temple Hill. Ang pangunahing layunin ng templo ay upang magbigay ng mga ordenansa at pagpapala sa mga miyembro sa lugar ng Oakland.

0
17965

Temple Hill Church Center

Malugod na dumadalo ang lahat sa aming mga serbisyong Kristiyano. Ang Simbahan ay isang kanlungan mula sa kaguluhan ng pang-araw-araw na buhay.

0
8100

FamilySearch Center

Ang mga dalubhasa sa pagsasaliksik ay nagbibigay ng isang personal na karanasan upang matulungan kang matuklasan ang iyong mga ninuno at mapalago ang iyong pamilya. Nag-aalok ang silid-aklatan ng libreng pag-access sa data ng talaangkanan para sa bilyun-bilyong namatay na mga ninuno mula sa buong mundo.

0
7250

Rooftop Garden Terrace

Nagbibigay ang mga botengikal na hardin ng rooftop ng kamangha-manghang tanawin ng Bay Area, kabilang ang bayan ng Oakland, Bay Bridge, Yerba Buena Island, bayan ng San Francisco at ang Golden Gate Bridge.

0
7517

Botanical Gardens & Fountains

Madarama mo ang kapayapaan habang naglalakad ka sa mga landas upang maranasan ang amoy ng libu-libong mga bulaklak at marinig ang umaagos na tubig mula sa stream na dumadaloy mula sa fountain patungo sa fountain.

0
8984

Temple Hill Auditorium

Ginagamit ang awditoryum para sa mas malalaking mga kumperensya sa Simbahan at kung minsan ay magagamit para sa mga pampublikong kaganapan nang walang bayad. Ang malalaking upuan ay 1,600.

0
8851