Ang Himala ng dayalogo

Ang karanasan sa conversion ni Ron McClain, at kung paano ang lahi ay naging bahagi ng kanyang karanasan bilang miyembro ng…

0
4619