Mga Bisita 'Center

Nagtatampok ang Visitors 'Center ng malinis na banyo, sining, at mga exhibit. Sasalubong ka ng aming mabait at kapaki-pakinabang na mga gabay sa paglalakbay ng misyonero.

0
5998

Templo ng Oakland

Ang Oakland Temple ay ang tuktok ng Temple Hill. Ang pangunahing layunin ng templo ay upang magbigay ng mga ordenansa at pagpapala sa mga miyembro sa lugar ng Oakland.

0
9751

Temple Hill Church Center

Malugod na dumadalo ang lahat sa aming mga serbisyong Kristiyano. Ang Simbahan ay isang kanlungan mula sa kaguluhan ng pang-araw-araw na buhay.

0
4892