ប្រសិនបើអ្នកមានពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យ សូមចំណាយពេលខ្លះដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

ប្រាសាទ Oakland និងមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកទស្សនា

ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អ្នកជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នក។

មិន​ត្រឹម​តែ​ជា​បទពិសោធន៍​ពិសេស​នៅ​ក្នុង​ប្រាសាទ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ វា​ជា​ឱកាស​ដែល​មនុស្ស​មិន​ច្រើន​មាន​ឱកាស​ធ្វើ​នោះ​ទេ។ អនុញ្ញាតឱ្យមិត្តភក្តិរបស់អ្នកដឹងពីបទពិសោធន៍របស់អ្នក និងចែករំលែកនូវឱកាសពិសេសនេះ។ នេះជាគំនិតមួយចំនួន៖

  • តើអ្វីបានធ្វើឱ្យអ្នកចាប់អារម្មណ៍បំផុតអំពីប្រាសាទ?
  • តើអ្នកចូលចិត្តសួនច្បារ និងបរិវេណប្រាសាទទេ?
  • តើអ្នកបានរៀនអ្វីខ្លះដែលអ្នកមិនដឹងពីមុន?
  • តើ​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ​ចង្អុល​បង្ហាញ និង​គោរព​ដល់​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​យ៉ាង​ដូចម្ដេច ?

ទាញយកកម្មវិធី ព្រះគម្ពីរមរមន

ទីបន្ទាល់មួយទៀតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ ព្រះគម្ពីរមរមន គឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ ដូចជាព្រះគម្ពីរ។ សៀវភៅទាំងពីរមានការណែនាំរបស់ព្រះ ដូចដែលបានបង្ហាញដល់ព្យាការី ក៏ដូចជាប្រវត្តិសាសនានៃអរិយធម៌ផ្សេងៗគ្នា។

App Store Button
App Store Button (1)

ខណៈពេលដែលព្រះគម្ពីរត្រូវបានសរសេរដោយ និងអំពីប្រជាជននៅក្នុងទឹកដីនៃអ៊ីស្រាអែល និងតំបន់ជុំវិញ ហើយកើតឡើងតាំងពីការបង្កើតពិភពលោករហូតដល់មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការសោយទិវង្គតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ព្រះគម្ពីរមរមនមានផ្ទុកនូវប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះជាមួយប្រជាជនដែល រស់នៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកចន្លោះប្រហែល ៦០០ មុនគ.ស និង ៤០០ គ.ស.។ ព្រះគម្ពីរ​មរមន​គឺ​ជា​សក្ខីកម្ម​មួយ​ទៀត​អំពី​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ។

មតិ​បន្ថែម

We appreciate your feedback. If you would like to receive a message back from us, please provide your email address and we will get in touch with you.

kmភាសាខ្មែរ