ការព្រមាន: preg_match (): អ្នកកែប្រែមិនស្គាល់ 't' នៅក្នុង /home/customer/www/templehill.org/public_html/wp-content/plugins/the-events-calendar/src/Tribe/JSON_LD/Event.php នៅលើបន្ទាត់ 177

ទីបន្ទាល់តាមរយៈតន្ត្រី

មជ្ឈមណ្ឌលអ្នកទស្សនាប្រាសាទ Oakland 4766 Lincoln Ave, Oakland, CA

មនុស្សមកពីសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់យើងចែករំលែកអំពីរបៀបដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ងងឹតបំផុតរបស់ពួកគេ។ អ្នកលេងព្យ៉ាណូរបស់យើង Joseph…

kmភាសាខ្មែរ