ការព្រមាន: preg_match (): អ្នកកែប្រែមិនស្គាល់ 't' នៅក្នុង /home/customer/www/templehill.org/public_html/wp-content/plugins/the-events-calendar/src/Tribe/JSON_LD/Event.php នៅលើបន្ទាត់ 178

គណៈប្រធានទី ១ ឆ្នាំ ២០២០ នៃការប្រជុំធម្មនិដ្ឋាន

ChurchOfJesusChrist.org លើបណ្តាញ

គណៈប្រធានទីមួយអញ្ជើញសមាជិកសាសនាចក្រនិងមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេ ឲ្យ ចូលរួមក្នុងការចាក់ផ្សាយតាមពិធីបុណ្យណូអែលរបស់គណៈប្រធានទីមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យ…

ឥតគិតថ្លៃ
kmភាសាខ្មែរ