តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចំណាយបុណ្យណូអែលនៅឈូងសមុទ្រខាងកើត? (ភាសាចិន)

វប្បធម៌នីមួយៗមានកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួន។ ការលាយបញ្ចូលគ្នានៃវប្បធម៌ចិន និងលោកខាងលិចគឺដូចជាសមត្ថភាពបំពេញបន្ថែមរបស់ឆ្វេង…

1
3934