កងវរសេនាតូច Mormon និង Ship Brooklyn Saints អ្នកបង្កើតឡើងវិញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Coloma “Gold Rush Live” រយៈពេល 4 ថ្ងៃ។

ដោយ Rebecca Ellefsen ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ 2022 អ្នកទស្សនាបានដើរថយក្រោយនៅឧទ្យានប្រវត្តិសាស្ត្រ Marshall Gold Discovery State ក្នុង…

0
717

ឫសគល់របស់ចិនទៅកាន់សាខា Silicon Valley៖ របៀបដែលនាយកប្រតិបត្តិនេះកំពុងចែករំលែកជំនឿរបស់នាង និងបង្កើតអនាគតនៃបច្ចេកវិទ្យា

ការ​ទៅ​លេង​ភូមិ​ដូនតា​របស់​នាង​បាន​ជួយ​ជំរុញ​ចិត្ត​របស់ Marguerite Gong Hancock ចំពោះ​បច្ចេកវិទ្យា និង​មនុស្សជាតិ ដោយ Danielle Christensen, LDS…

0
994